Home | Contact
Drukkerij Verzijl - James Wattstraat 5a - 2809 PA Gouda  (Bedrijvenpark Gouwestroom) - Tel.: (0182) 54 95 00 - info@drukkerijverzijl.nl

Drukkerij Verzijl is in het jaar 1876 begonnen als snelpersdrukkerij aan de Korte Tiendeweg in Gouda.
Hier werd zowel handelsdrukwerk, reclamedrukwerk als familiedrukwerk vervaardigd.
In 1951 werd met het produceren van de voor de wat oudere Gouwenaars zeer bekende krant van Huis tot Huis begonnen, wat later veranderde in Goudse Post. In 1975 werd deze krant overgenomen door Sijthoff Pers te Rijswjk.
In dit jaar verhuist Drukkerij Verzijl naar een groter pand in Schoonhoven.

In dit pand dat gelegen was aan de Lange Weistraat werd in die tijd de Schoonhovense Courant gedrukt. Omstreeks 1970 werd overgestapt van boekdruk naar offset. De oude loden letters werden vervangen door films en offsetplaten.

In de jaren vanaf 1990 werd ook begonnen met produceren via de digitale weg.

In 1999 is Drukkerij Verzijl verhuisd naar een modern pand op het bedrijvenpark Gouwestroom te Gouda.

Historie